PROCENA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI

Kompanija Institut za građevinarstvo i arhitekturu DOO sa sedištem u Novom  Sadu, je već deceniju prepoznatljiva kao pouzdan partner korisnicima usluga iz oblasti građevinarstva. Rad Instituta za građevinarstvo i arhitekturu u oblasti procena vrednosti nepokretnosti je do 2017. godine bio baziran na izradi izveštaja o proceni za potrebe investitora, koje je radio naš tim inženjera. 

Donošenje Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti koji je stupio na snagu januara 2017. godine, prepoznali smo kao mogućnost za proširenje palete usluga i u tu svrhu smo obezbedili licencu za vršenje procene vrednosti nepokretnosti u skladu sa navedenim Zakonom.

procena vrednosti nepkretnosti
Institut za građevinarstvo i arhitekturu DOO je kompetentan za vršenje procena vrednosti sledećih vrsta nepokretnosti:
  • stambene nepokretnosti (stanovi u višeporodičnim objektima i porodične kuće),
  • komercijalne nepokretnosti (lokali, prodajni prostori, kancelarijski prostori, ugostiteljski objekti i slično)
  • poljoprivredno i građevinsko zemljište,
  • industrijski objekti.

Prilikom procena vrednosti nepokretnosti koristimo baze podataka Republičkog geodetskog zavoda, Republičkog zavoda za statistiku, Narodne banke Srbije, dostupne baze podataka ostalih relevantnih organizacija i institucija, kao i bogatu sopstvenu bazu podataka koja se redovno ažurira, u skladu sa tržišnim promenama.

Procene vrednosti nepokretnosti vršimo na teritoriji cele Srbije. Izveštaji o proceni se rade u skladu sa Zakonom o proceniteljima vrednosti nepokretnosti.

Rukovodimo se Pravilnikom o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja, pri čemu su Nacionalni standardi i kodeks etike bazirani na međunarodnim standardima procene vrednosti izdatim od strane Evropskog saveza udruženja procenitelja (The European Group of Valuers‘ Associations – TEGoVA), Kraljevske organizacije stručnjaka (Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS) i Međunarodnog komiteta za standarde procene vrednosti (The International Valuation Standards Council – IVSC).

procena vrednosti nepokretnosti