Niskogradnja Hidrogradnja Koordinator Visokogradnja 

NISKOGRADNJA

Naziv projekta / istraživanja

Investitor

Godina

Technical Audits on Works under the Regional and Local Roads Program Support Project in the Republic of Macedonia Mission 5

World Bank – WB

2013.

Technical Audits on Works under the Regional and Local Roads Program Support Project in the Republic of Macedonia Mission 4

World Bank – WB

2012.

Nadzorni organ na radovima na uređenju atarskog–letnjeg puta u K.O. Gložan

Mesna zajednica Gložan

2012.

Stručna kontrola tehničke dokumentacije Glavnog projekta autoputa E–80 Niš (Prosek)–Dimitrovgrad (državna granica), deonica 5A: Sarlah–Pirot (Istok) od km 73+959.02 do km 81+450.00 – Projekat kolovozne konstrukcije

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2012.

Stručna kontrola tehničke dokumentacije Glavnog projekta autoputa E–80 Niš (Prosek)–Dimitrovgrad (državna granica), deonica 5A: Staničenje–Sarlah od km 64+800.00 do km 73+949.26 – Projekat kolovozne konstrukcije

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2012.

Glavni projekat državnog puta M–21, Novi Sad–Ruma–Šabac–Loznica  u nastavku državnog puta M–19 Šabac–Loznica, deonica 1: Jarak (autoput E–70), od km 0+000,00 (36+300,00) do km 12+899,82 (49+199,82), L=12.9 km

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2011

Glavni projekat državnog puta M–21, Novi Sad–Ruma–Šabac–Loznica  u nastavku državnog puta M–19 Šabac–Loznica, deonica 2: Hrtkovci–reka Sava, od km 12+899,82 (49+199,82) do km 21+144,98 (57+144,98), L=8.25km

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2011

Idejni projekat državnog puta M–21, Novi Sad–Ruma–Šabac–Loznica  u nastavku državnog puta M–19 Šabac–Loznica, deonica 1: Jarak (autoput E–70), od km 36+300 (0+000) do km 49+200 (12+900), L=12.9 km

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2011

Idejni projekat državnog puta M–21, Novi Sad–Ruma–Šabac–Loznica  u nastavku državnog puta M–19 Šabac–Loznica, deonica 2: Hrtkovci–reka Sava, od km 49+200 (12+900) do km 57+445.16 (21+145.16), L=8.25km

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2011

Glavni projekat poboljšanja magistralnog puta M–3,  Odžaci 2 (Despotovo)–Kula 1 (Bačka Palanka)
deonica: ID 2028 /od čvora 2019/ Odžaci 2 (Despotovo), km 20+659 /do čvora 2020 / Kula 1 (Bačka Palanka) km 44+154, L=23,495 km

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2011

Glavni projekat autoputa E–75, granični prelaz ”Kelebija”–petlja ”Subotica–Jug”, od km 1+320.00 do km 23+618.56

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije: denivelisani ukrštaj ”Subotica Sever”

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije: denivelisani ukrštaj ”Subotica Istok”

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije: denivelisani ukrštaj ”Bačka Topola”

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije: denivelisani ukrštaj ”Čantavir”

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije: denivelisani ukrštaj ”Feketić”

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije: denivelisani ukrštaj ”Sirig–Zmajevo”

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije: denivelisani ukrštaj ”Mali Iđoš”

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije: denivelisani ukrštaj ”Srbobran–Vrbas”

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2010

Glavni projekat kolovozne konstrukcije (rehabilitacija desne trake), Autoput E–75, Horgoš – Novi Sad, deonica od km 1+125 do km 108+000

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2010

Idejni projekat magistralnog puta M-24, deonica: Subotica  – Senta, od km 9+000 do km 33+275

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2009

Glavni projekat saobraćajnih površina deonice  Somborskog (između ulica Cara Dušana i Jožefa Atile) i Subotičkog bulevara (do Ulice Braće Grulović) u Novom Sadu

JP ’’Direkcija za izgradnju grada’’ Novi Sad

2009

Idejni projekat kolovozne konstrukcije saobraćajnih površina Temerinskog puta pre i posle petlje sa autoputem, sa kružnom raskrsnicom na ukrštaju sa Sentandrejskim putem u Novom Sadu

JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad

2009

Tehnička dokumentacija za pojačano održavanje kolovozne konstrukcije regionalnog puta R–115, deonica: Bela Crkva – Kaluđerovo

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2009

Tehnička dokumentacija za pojačano održavanje kolovozne konstrukcije magistralnog puta M–24, Padej–Sajan, od km 58+500.00 do km 62+709.95

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2009

Projekat kolovozne konstrulcije Lipovački put IV i V deo

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2009

Tehnička dokumentacija za pojačano održavanje kolovozne konstrukcije regionalni put R–122, Bačko Gradište – Čurug – Žabalj

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2009

Tehnička dokumentacija za pojačano održavanje kolovozne konstrukcije magistralni put M–24, Ečka–Orlovat–Tomaševac

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2009

Tehnička dokumentacija za pojačano održavanje državnog puta I reda (magistralni put M-21)
deonica: Obilaznica oko Rume od km 28+000 do km 31+500

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2009

Glavni projekat ojačanja kolovozne konstrukcije magistralnog puta M – 3
deonica: Ruski Krstur – Kula, od km 36+802 do km 41+202                           

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2009

Projekat kolovoznih konstrukcija za izgradnju stajališta “Prvomajska“ na trasi linije JGPP-a broj 306. stajališta “Crveni Barjak“ na trasi linije JGPP-a broj 73 i 706 i stajališta i okretnice na produženoj trasi linije JGPP-a broj 306

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP Beograd

2009

Glavni projekat poboljšanja magistralnog puta M-22.1,
deonica Mađarska granica (Horgoš) – Subotica – Srbobran (L=94.5km)

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2009

Glavni projekat saobraćajnica za sportski centar u naselju Dr Ivana Ribara sa pripadajućom infrastrukturom

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2009

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Lapovo

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2008

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Markovac

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2008

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Umčari

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2008

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Vrčin

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2008

Glavni projekat poboljšanja kolovozne konstrukcije regionalnog puta R 205 Mionica – Divčibare, deonica: Bogdanovića brdo – Krčmar

PZP ’’Valjevo’’

2008

Glavni projekat poboljšanja magistralnog puta M-7, deonica Bačka Palanka-Futog L=21.555km

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2008

Projekat obnove kolovozne konstrukcije pristupnog puta za gradsku deponiju u Novom Sadu od Regionalnog puta R -120 do gradske deponije

JP ’’Zavod za izgradnju grada Novog Sada’’

2007

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) čeone naplatne stanice “Bubanj Potok”

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2007

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) čeone naplatne stanice “Doljevac”

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2007

Glavni projekat obilaznice oko Iriga na putu M 21 od km 4+607,24 do km 8+024,24

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2007

Idejni projekat obilaznice oko Iriga na putu M 21 od km 4+607,24 do km 8+024,24

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2007

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Tranšped

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2007

Glavni projekti poboljšanja (modernizacije) naplatnih stanica “Sirig” i “Stara Pazova”

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2007

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) čeone naplatne stanice “Doljevac”

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2007

Glavni građevinski projekat poboljšanja magistralnog puta M – 22.1 Beograd – Novi Sad
deonica: Sremski Karlovci–Stara Pazova, od km 140+975 do km 159+750

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2007

Glavni građevinski projekat poboljšanja magistralnog puta M – 22.1 Beograd – Novi Sad
deonica: Stara Pazova–Nova Pazova, od km 172+875 do km 175+675

JP “Putevi Srbije”
Beograd

2007

HIDROGRADNJA

Naziv projekta / istraživanja

Investitor

Godina

Vršenje poslova stručnog nadzora na Sanaciji postojeće kanalizacione mreže u ulici Primorskoj broj 92

“KOTEKS VISCOFAN” doo, Novi Sad , Primorska 92

2013

Glavni projekat atmosferske kanalizacije vodovodne i hidrantske mreže na I, II, III, IV i V grobnom polju (fazna gradnja) u Novom Sadu, Grobno polje 2, 4 i 5

JKP ’’Lisje’’ Novi Sad

2011

Glavni projekat atmosferske kanalizacije vodovodne i hidrantske mreže na I, II, III, IV i V grobnom polju (fazna gradnja) u Novom Sadu, Grobno polje 1, 1.22 i 3

JKP ’’Lisje’’ Novi Sad

2011

Glavni projekat hidrantske mreže i atmosferske kanalizacije u poslovno tehničkom bloku na gradskom groblju u Novom Sadu

JKP ’’Lisje’’ Novi Sad

2011

Glavni projekat spoljne hidrantske mreže oko kompleksa Specijalne Bolnice za rehabilitaciju ’’Termal’’ Vrdnik

Specijalna Bolnica za rehabilitaciju ’’Termal’’ Vrdnik

2011

Glavni projekat spoljne hidrantske mreže oko objekta silosne ćelije 3×2000 t sa elevatorskim stubom

”AGROPLOD” doo Gložan

2011

Izgradnja kanalizacije upotrebljenih voda PVC Ф250 u Sibaču, sa kućnim priključcima

Opština Pećinci

2009

Izgradnja Crpne stanice u Sibaču (Srem)

Opština Pećinci

2009

Izgradnja vodovoda PEHD DN 225 Majur-Tabanovići

Opština Šabac

2008

Izgradnja regionalnog vodovoda »Istočni Srem« podsistem Inđija, prva deonica poveznog kraka između magistralnog pravca Inđija-Slankamen i Inđija-Beška

Direkcija za izgradnju opštine inđija

2008

  Izvođenje atmosferske kanalizacije Ф1000 u B. Palanci

Mesna zajednica

2008

Iskop temeljne jame, obezbeđenje temeljne jame i izvođenje temeljne ploče na uglu ulica Sentandrejski put i Partizanska u Novom Sadu

Grad Novi Sad

2008

Izgradnja Crpne stanice u B. Petrovcu

Bački Petrovac

2008

Izvođenje vakumske kanalizacije upotrebljenih voda PEHD Ф110 u opštini B. Petrovac i Kulpin

Bački Petrovac

2008

KOORDINATOR ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKATA I U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

Naziv projekta / istraživanja

Investitor

Godina

Vršenje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na Stambeno poslovnom objektu u ulici Orlovića Pavla broj 19

“URBAN HOME INVEST” doo, Novi Sad, Augusta Cesarca 18

2013

Vršenje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta Stambeno poslovnog objekta u ulici Orlovića Pavla broj 19

“URBAN HOME INVEST” doo, Novi Sad, Augusta Cesarca 18

2013

Vršenje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na poslovnom objektu P+1+Pk

Kreštalica Želimir, Novi Sad, Novosadski put 115

2013

Vršenje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta poslovnog objekta P+1+Pk

Kreštalica Želimir, Novi Sad, Novosadski put 115

2013

Vršenje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na porodičnom stambenom objektu Su+P, P+1 i P

Grbić Nenad, Novi Sad, Balzakova 49

2013

Vršenje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta porodičnog stambenog objekta Su+P, P+1 i P

Grbić Nenad, Novi Sad, Balzakova 49

2013

Vršenje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji porodičnih stanbenih objekata spratnosti P+1

“JOKIĆ INVEST” doo, Novi Sad, Milana Glumca 4

2013

Vršenje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na izgradnji stambeno poslovnog kompleksa Pr+5+Ps i Su+Pr+4+Ps

“PETEG” doo, Beograd, Milutina Milanković 19g

2013

Vršenje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta stambeno poslovnog kompleksa Pr+5+Ps i Su+Pr+4+Ps

“PETEG” doo, Beograd, Milutina Milankovića 19g

2013

Vršenje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta REHABILITATION OF SEWERAGE NETWORK: RUMENAČKA STREET – GC2, KISAČKA STREET

JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA”, Novi Sad, Masarikova 17

2013

Vršenje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na Sanaciji postojeće kanalizacione mreže u ulici Primorskoj broj 92

“KOTEKS VISCOFAN” doo, Novi Sad, Primorska 92

2013

Vršenje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta Sanacije postojeće kanalizacione mreže u ulici Primorskoj broj 92 – Izrada Plana preventivnih mera

“KOTEKS VISCOFAN” doo, Novi Sad, Primorska 92

2013

Vršenje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova na dogradnji postojećeg objekta – Pogon za rasecanje i preradu mesa papkara i živine na Subotičkom putu 23

M.I. “TEMPOREX” Senta, Subotički put 23

2013

Vršenje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta dogradnje postojećeg objekta – Pogon za rasecanje i preradu mesa papkara i živine na Subotičkom putu 23 – Izrada Plana preventivnih mera

M.I. “TEMPOREX” Senta, Subotički put 23

2013

Obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova naposlovnom objektu Po+P+Pk, Po+P+G+Pk dupleks u ulici Svetozara Miletića br. 37, i Laze Telečkog br. 26  K.P. br. 10023, K.O. Novi Sad I

d.o.o “4 EXPAND” Novi Sad ,Trifkovićev trg br. 6 i d.o.o “VONDEL CAPITAL REAL ESTATE” Novi Sad, Trifkovićev trg br. 6

2012

Obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta poslovnog objekta Po+P+Pk, Po+P+G+Pk dupleks u ulici Svetozara Miletića br. 37, i Laze Telečkog br. 26  K.P. br. 10023, K.O. Novi Sad I

d.o.o “4 EXPAND” Novi Sad ,Trifkovićev trg br. 6 i d.o.o “VONDEL CAPITAL REAL ESTATE” Novi Sad, Trifkovićev trg br. 6

2012

VISOKOGRADNJA

Naziv projekta / istraživanja

Investitor

Godina

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat samouslužne autoperionice sa projektom vodovoda i kanalizacije

’’TMIN PETROL“ DOO Markovac

2013.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat sa projektom instalacija vodovoda i kanalizacije stambeni objekat P+1

Hric Ivan i Maria, Bački Petrovac

2013.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat sa projektom instalacija vodovoda i kanalizacije stambeni objekat P+1+T

Vojinović Valentina i Ljubiša, Novi Sad

2013.

Glavni arhitektonski projekat
Glavni projekat konstrukcije
Glavni projekat gromobranske instalacije
Izgradnja stambenog višeporodičnog objekta P+3 (lamela br. 2), Bačka Palanka

DOO ’’ĆOSIĆ’’,
Bačka Palanka

2013.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat poslovnog objekta – 1. faza (samouslužna autoperionica) i projekat vodovoda i kanalizacije

Blagojević Ivana, Kraljevo

2013.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat ekonomski objekat (P+0)

Broz Dario, Gložan

2013.

Glavni arhitektonsko–građevinski projekat sa projektom vodovoda, kanalizacije i elektroinstalacije, porodična stambena zgrada P+Pot

Maglovski Ana, Kulpin

2013.

Glavni arhitektonski projekat
Glavni građevinski projekat
Glavni projekat vodovoda i kanalizacije
višeporodični stambeni objekat (Su+P+4+Pk+Du)

Bogdanić Drago, Sremska Kamenica

2013.

Glavni arhitektonski projekat
Glavni projekat konstrukcije
Glavni projekat vodovoda i kanalizacije
Glavni projekat elektro instalacija
Rekonstrukcija i dogradnja salaša spratnosti P

Đura Marcikić, Bačka Palanka

2013.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat sa projektom instalacija vodovoda i kanalizacije, Stambeni objekat (P+Pk)

Erak Milan i Svetlana, Gospođinci

2013.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat sa projektom instalacija vodovoda i kanalizacije, Porodična stambena zgrada (P+1)

Ivana Popović Srdanov, Novi Sad

2013.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat sa projektom instalacija vodovoda i kanalizacije, Stambeni objekat (Su+P+Pk i deo P)

Obrad Nenadić, Čačak

2013.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat sa projektom gromobranske instalacije, Ekonomski objekat za smeštaj poljoprivredne mehanizacije (P)

Jovan Belić, Novo Miloševo

2013.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat sa projektom instalacija vodovoda i kanalizacije, Stambeni objekat (Su+P+Pk i deo P)

Vladan Bogojević, Čačak

2013.

Glavni projekat izvedenog stanja vodovoda i kanalizacije, Stambeni objekat (P+3+Pk)

Nebojša Brkić, Novi Sad

2013.

Glavni arhitektonsko–građevinski projekat sa projektom vodovoda i kanalizacije i elektroinstalacije

Tatliakova Vesna, Bački Petrovac

2013.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat sa projektom instalacija vodovoda i kanalizacije, Stambeni objekat (P+Pk)

Gašparović Jaroslava, Kisač

2013.

Projekat izvedenog stanja vodovoda i kanalizacije, Stambeno–poslovni objekat (P+2+Pk)

DOO ’’Grafoprodukt’’ Novi Sad

2013.

Projekat obezbeđenja susednog objekta

Tanja Petrović, Novi Sad

2013.

Glavni arhitektonski projekat izgradnje rampe za invalide

Skupština stanara, Novi Sad

2013.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat sa projektom instalacija vodovoda i kanalizacije, Stambeni objekat (delom Su+P, delom P)

Aleksandar Obradović, Smederevo-Kolari

2013.

Glavni projekat rampe za obuku vozača

JGSP NOVI SAD, Novi Sad

2013.

Glavni arhitektonski projekat
Glavni građevinski projekat
Glavni projekat instalacija vodovoda i kanalizacije
Poslovni objekat ugostiteljske namene (Su+P+T)

Daš Turist DOO, Novi Sad

2013

Glavni arhitektonski projekat
Glavni građevinski projekat
Glavni projekat instalacija vodovoda i kanalizacije
Višeporodični stambeni objekat (P+2+Pk+Dup) i pomoćni objekat – garaže (P)

Bogdanić Drago, Sremska Kamenica

2013.

Glavni projekat sanacije ekonomskog objekta – guščarnika

Prometheus-Adri DOO Novi Sad

2013.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat rekonstrukcije tavanske i krovne konstrukcije, Poslovni objekat P

Siniša Rakazov, Novi Sad

2013.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat kompleksa samouslužne autoperionice sa projektom vodovoda i kanalizacije

DOO ’’LOKACIJA’’, Mladenovac

2013.

Glavni projekat skelske konstrukcije bine sistema ’’LAYHER’’ sa krovnom konstrukcijom sistema ’’LITEC’’

’’STAGE PRO’’ DOO, Čačak

2012.

Glavni projekat rekonstrukcije krova, Stambeni objekat P+4+Ma

Palačković Vesna, Novi Sad

2012.

Glavni arhitektonski projekat
Glavni projekat konstrukcije
Glavni projekat gromobranske instalacije
Stambeno poslovni objekat P+3

DOO ’’ĆOSIĆ’’,
Bačka Palanka

2012.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat sanacije postojeće krovne rešetke, Poslovni objekat P

’’LIGHT & MUSIC’’ DOO, Novi Beograd

2012.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat sa projektima instalacija vodovoda i kanalizacije, Poslovni objekat P

Živković Ljiljana, Beograd

2012.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat kompleksa samouslužne autoperionice i prodajno-administrativnog dela sa projektom vodovoda i kanalizacije

DOO ’’GRBIĆ MD’’, Nova Pazova

2012.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat sa projektima instalacija vodovoda i kanalizacije, Objekat sportsko obrazovnog centra sa stambenim prostorom u delu potkrovlja (P+1+Pk) i deo (P)

Ljubičić Nevenka, Novi Sad

2012.

Glavni arhitektonski projekat
Glavni građevinski projekat
Glavni projekat vodovoda i kanalizacije
Stambena zgrada (Su+P+2+Pk+Tav)

Bogdanić Drago, Novi Sad

2012.

Glavni arhitektonski projekat
Glavni građevinski projekat
Glavni projekat vodovoda i kanalizacije
Stambeni objekat (delom P+2+Pk+Dupleks, delom Su+P+2+Pk+Dupleks) pomoćni objekat-garaže (P)

DOO ’’DŽAMBO INVEST’’, Novi Sad

2012.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat sa projektima instalacija vodovoda i kanalizacije, Porodična stambena zgrada (P+Pk) pomoćni objekat (P)

SAVIĆ DIJANA, Novi Sad

2012.

Projekat izvedenog stanja objekta, Porodična stambena zgrada (ulaz A: Su+P+1+Pk+Pk2, ulaz B: P+1+Pk+Pk2)

’’VOLTA TRGOVINA’’ DOO, Novi Sad

2012.

Glavni arhitektonski projekat sa projektom instalacija vodovoda i kanalizacije adaptacije i sanacije, Specijalna Bolnica za rehabilitaciju „Termal“ Vrdnik
(predmet projekta-deo zatvorenih bazena)

’’Termal“ Vrdnik,
Vrdnik

2012.

Glavni arhitektonski projekat
Glavni projekat konstrukcije
Glavni projekat vodovoda i kanalizacije
Stambeno–poslovni objekat P+3+Pk (I faza)

DOO “GRADNJA PETKOVIĆ–7777”, Bačka Palanka

2012.

Projekat izvedenog stanja, Stambeni objekat  Po+P+4+Pk+Pk2

Drago Bogdanić, Novi Sad

2012.

Naziv projekta / istraživanja

Investitor

Godina

Glavni projekat postavljanja posebnog objekta za oglašavanje sa statičkim proračunom

’’CDE S’’ d.o.o., Beograd

2012.

Projekat izvedenog stanja konstrukcije objekta, Stambeno–poslovni objekat (P+4+Pk)

’’MG DOM’’ DOO, Novi Sad

2012.

Glavni arhitektonsko-građevinski projekat kompleksa samouslužne autoperionice sa projektom

vodovoda i kanalizacije

Rakić Tanja, Smederevska Palanka

2012.

Glavni arhitektonsko–građevinski projekat sa projektom vodovoda i kanalizacije i elektroinstalacija, Porodična stambena zgrada Su+P+Pk

Tancik Marija, Bački Peterovac

2012.

Glavni projekat sanacije stambenog objekta p

Vesna Olujić, Novi Sad

2012.

Projekat izvedenog stanja vodovoda i kanalizacije , Stambeno–poslovni objekat (P+4+Pk)

’’MG DOM’’ DOO, Novi Sad

2012.

Glavni arhitektonsko–građevinski projekat kompleksa samouslužne autoperionice sa projektom vodovoda i kanalizacije

A.D. ’’Slavica-Parafarm’’,  Subotica

2012.

Glavni arhitektonski projekat

Glavni građevinski projekat

Glavni projekat vodovoda i kanalizacije

Kompleks samouslužne autoperionice (P)

Burnov Ivan i dr., Novi Sad

2012.

Naziv projekta / istraživanja

Investitor

Godina

Technical Audits on Works under the Regional and Local Roads Program Support Project in the Republic of Macedonia Mission 5

World Bank – WB

2013.

Technical Audits on Works under the Regional and Local Roads Program Support Project in the Republic of Macedonia Mission 4

World Bank – WB

2012.

Nadzorni organ na radovima na uređenju atarskog–letnjeg puta u K.O. Gložan

Mesna zajednica Gložan

2012.

Stručna kontrola tehničke dokumentacije Glavnog projekta autoputa E–80 Niš (Prosek)–Dimitrovgrad (državna granica), deonica 5A: Sarlah–Pirot (Istok) od km 73+959.02 do km 81+450.00 – Projekat kolovozne konstrukcije

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2012.

Stručna kontrola tehničke dokumentacije Glavnog projekta autoputa E–80 Niš (Prosek)–Dimitrovgrad (državna granica), deonica 5A: Staničenje–Sarlah od km 64+800.00 do km 73+949.26 – Projekat kolovozne konstrukcije

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2012.

Glavni projekat državnog puta M–21, Novi Sad–Ruma–Šabac–Loznica  u nastavku državnog puta M–19 Šabac–Loznica, deonica 1: Jarak (autoput E–70), od km 0+000,00 (36+300,00) do km 12+899,82 (49+199,82), L=12.9 km

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2011

Glavni projekat državnog puta M–21, Novi Sad–Ruma–Šabac–Loznica  u nastavku državnog puta M–19 Šabac–Loznica, deonica 2: Hrtkovci–reka Sava, od km 12+899,82 (49+199,82) do km 21+144,98 (57+144,98), L=8.25km

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2011

Idejni projekat državnog puta M–21, Novi Sad–Ruma–Šabac–Loznica  u nastavku državnog puta M–19 Šabac–Loznica, deonica 1: Jarak (autoput E–70), od km 36+300 (0+000) do km 49+200 (12+900), L=12.9 km

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2011

Idejni projekat državnog puta M–21, Novi Sad–Ruma–Šabac–Loznica  u nastavku državnog puta M–19 Šabac–Loznica, deonica 2: Hrtkovci–reka Sava, od km 49+200 (12+900) do km 57+445.16 (21+145.16), L=8.25km

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2011

Glavni projekat poboljšanja magistralnog puta M–3,  Odžaci 2 (Despotovo)–Kula 1 (Bačka Palanka)

deonica: ID 2028 /od čvora 2019/ Odžaci 2 (Despotovo), km 20+659 /do čvora 2020 / Kula 1 (Bačka Palanka) km 44+154, L=23,495 km

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2011

Glavni projekat autoputa E–75

granični prelaz ”Kelebija”–petlja ”Subotica–Jug”

od km 1+320.00 do km 23+618.56

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije

denivelisani ukrštaj ”Subotica Sever”

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije

denivelisani ukrštaj ”Subotica Istok”

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije

denivelisani ukrštaj ”Bačka Topola”

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije

denivelisani ukrštaj ”Čantavir”

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije

denivelisani ukrštaj ”Feketić”

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije

denivelisani ukrštaj ”Sirig–Zmajevo”

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije

denivelisani ukrštaj ”Mali Iđoš”

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2010

Projekat kolovozne konstrukcije

denivelisani ukrštaj ”Srbobran–Vrbas”

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2010

Glavni projekat kolovozne konstrukcije (rehabilitacija desne trake), Autoput E–75, Horgoš – Novi Sad, deonica od km 1+125 do km 108+000

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2010

Idejni projekat magistralnog puta M-24

deonica: Subotica  – Senta, od km 9+000 do km 33+275

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2009

Glavni projekat saobraćajnih površina deonice  Somborskog (između ulica Cara Dušana i

Jožefa Atile) i Subotičkog bulevara (do Ulice Braće Grulović) u Novom Sadu

JP ’’Direkcija za izgradnju grada’’ Novi Sad

2009

Idejni projekat kolovozne konstrukcije saobraćajnih površina Temerinskog puta pre i posle petlje

sa autoputem, sa kružnom raskrsnicom na ukrštaju sa Sentandrejskim putem u Novom Sadu

JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad

2009

Tehnička dokumentacija za pojačano održavanje kolovozne konstrukcije regionalnog puta R–115

deonica: Bela Crkva – Kaluđerovo

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2009

Tehnička dokumentacija za pojačano održavanje kolovozne konstrukcije magistralnog puta M–24, Padej–Sajan, od km 58+500.00 do km 62+709.95

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2009

Projekat kolovozne konstrulcije Lipovački put IV i V deo

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2009

Tehnička dokumentacija za pojačano održavanje kolovozne konstrukcije regionalni put R–122, Bačko Gradište – Čurug – Žabalj

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2009

Tehnička dokumentacija za pojačano održavanje kolovozne konstrukcije magistralni put M–24, Ečka–Orlovat–Tomaševac

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2009

Tehnička dokumentacija za pojačano održavanje državnog puta I reda (magistralni put M-21)

deonica: Obilaznica oko Rume od km 28+000 do km 31+500

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2009

Glavni projekat ojačanja kolovozne konstrukcije magistralnog puta M – 3 

deonica: Ruski Krstur – Kula, od km 36+802 do km 41+202                           

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2009

Projekat kolovoznih konstrukcija za izgradnju stajališta “Prvomajska“ na trasi linije JGPP-a broj 306. stajališta “Crveni Barjak“ na trasi linije JGPP-a broj 73 i 706 i stajališta i okretnice na produženoj trasi linije JGPP-a broj 306

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Beograd

2009

Glavni projekat poboljšanja magistralnog puta M-22.1,

deonica Mađarska granica (Horgoš) – Subotica – Srbobran (L=94.5km)

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2009

Glavni projekat saobraćajnica za sportski centar u naselju Dr Ivana Ribara sa pripadajućom infrastrukturom

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2009

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Lapovo

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2008

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Markovac

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2008

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Umčari

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2008

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Vrčin

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2008

Glavni projekat poboljšanja kolovozne konstrukcije regionalnog puta R 205 Mionica – Divčibare, deonica: Bogdanovića brdo – Krčmar

PZP ’’Valjevo’’

2008

Glavni projekat poboljšanja magistralnog puta M-7, deonica Bačka Palanka-Futog L=21.555km

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2008

Projekat obnove kolovozne konstrukcije pristupnog puta za gradsku deponiju u Novom Sadu od

Regionalnog puta R -120 do gradske deponije

JP ’’Zavod za izgradnju grada Novog Sada’’

2007

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) čeone naplatne stanice “Bubanj Potok”

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2007

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) čeone naplatne stanice “Doljevac”

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2007

Glavni projekat obilaznice oko Iriga na putu M 21 od km 4+607,24 do km 8+024,24

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2007

Idejni projekat obilaznice oko Iriga na putu M 21 od km 4+607,24 do km 8+024,24

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2007

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Tranšped

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2007

Glavni projekti poboljšanja (modernizacije) naplatnih stanica “Sirig” i “Stara Pazova”

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2007

Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) čeone naplatne stanice “Doljevac”

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2007

Glavni građevinski projekat poboljšanja magistralnog puta M – 22.1 Beograd – Novi Sad

deonica: Sremski Karlovci–Stara Pazova, od km 140+975 do km 159+750

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2007

Glavni građevinski projekat poboljšanja magistralnog puta M – 22.1 Beograd – Novi Sad

deonica: Stara Pazova–Nova Pazova, od km 172+875 do km 175+675

JP “Putevi Srbije”

Beograd

2007